Piotr Stanisz

Piotr Stanisz - architekt, projektant, absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki łódzkiej - Kierunek Architektura i Urbanistyka, autor i współautor wielu projektów budynków i wnętrz mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Aktywny w wielu konkursach architektonicznych i wzorniczych w kraju i za granicą (osiągnięcia: 1-sze miejsce w konkursie na Logo Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, 2-gie miejsce w Konkursie na pomnik upamiętniający wydarzenia "Grudzień '70 - Sierpień '80" w Szczecinie). Więcej o autorze czytaj na stronach: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11

wn�trza
stanisz
stat4u
Piotr Stanisz | Utw�rz swoj� wizyt�wk�